Vælg en side

Du ved det godt. Du får ikke forklaret opgaverne godt nok for dine medarbejdere. De leverer for tit resultater, der ligger for langt fra det, du forventede af dem. Og så kommer der tilbageløb. Du bliver frustreret over, at performance er så dårlig. Og du kan mærke, at dine folk også er frustrerede.

Og du synes ellers, at du praktiserer alt det, som ledelseskonsulenterne siger, at du skal. Du er empatisk. Du sætter retning. Du er autentisk. Du er ærlig. Men alligevel er stemningen dårlig – også fordi du selv bliver utålmodig.

Men selvom du føler, at din ledelsesmæssige værktøjskasse er tæt på fyldt, så er det vigtigt at du genfinder din ydmyghed: Vi kan alle sammen blive klogere. Og måske skyldes den manglende performance, at du ikke kender til situationsbestemt ledelse.

Tilpas din ledelsesstil til den enkelte medarbejder

Selvom du som leder stræber efter at være den samme for alle, så kan det faktisk være en fordel, at du kan tilpasse din ledelsesstil efter medarbejderens kompetenceniveau. Og det er netop det, situationsbestemt ledelse inviterer dig til at gøre.

Medarbejdere er forskellige. Nogle er motiveret af, at de bliver set i virksomheden; at de skaber værdi for det sted de arbejder, og de får anerkendelse af kolleger og chefer for det arbejde de gør. Andre ønsker egentlig bare at passe deres arbejde uforstyrret, og få en løn de er tilfredse med. Men de behøver ikke at blive udvalgt og fremhævet.

Samtidig har nogle medarbejdere været i virksomheden i mange år, og er meget rutinerede. Og atter andre er måske helt nyuddannede og fulde af gå-på-mod – men de savner helt de færdigheder, man bruger i en virksomheds praktiske virkelighed. For de rutinerede medarbejdere skal du måske kun være en vejleder, der fjerner forhindringer for at din medarbejder kan folde sig helt ud, mens den nyuddannede skal have hjælp helt ned til, hvordan man eksempelvis opbygger et notat i den virksomhed, I arbejder for.

Situationsbestemt ledelse vil gøre dig skarp på, hvor du møder den enkelte medarbejder og vedkommendes kompetencer og forudsætninger. Du vil lære at tilpasse din ledelsesstil, sådan at du får det bedst mulige udbytte af det, den enkelte medarbejder bringer ind i dit team.

Du kan behandle alle ens ved at behandle dem forskelligt

Men hvad nu med min autensitet, tænker du nok? Skal du nu til at opføre dig som en kamæleon, og bare vende vrangen ud på dig selv for at tækkes medarbejderne? Det er ikke det, som ledelsesopgaven er for dig!

Der er ikke nogen modstrid mellem at være en autentisk og troværdig leder, og samtidig være dygtig til situationsbestemt ledelse. Det handler om, at opgaver og projekter bliver formuleret på en måde, så den enkelte medarbejder kan se sig selv i dem, og tror på, at de kan levere et godt resultat.

Det giver motivation i arbejdet for dine folk! Og så kan du så fordele opgaverne på tværs af teamet, sådan at de passer til det, den enkelte medarbejder kan. Slut med forvirring og tilbageløb – tilbage er kun opgaver, der passer til medarbejdernes kompetencer.