Vælg en side

Hvis din virksomhed overvejer at ekspandere til udlandet, kan der være mange faktorer der skal tages højde for. Hvordan ser konkurrencen ud på markedet? Er der mange produkter eller få produkter der ligner jeres? Hvad er det for en kultur i vil ekspandere til? Og hvordan vil I gøre det? Der er mange spørgsmål der skal besvares, for at få et godt og solidt overblik over den kommende proces.

 

Undersøg konkurrencen

Et vigtigt skridt i processen er at finde ud af hvordan konkurrencen ser ud internationalt. Er jeres produkt unikt, eller er der mange konkurrenter?

Sæt dig godt ind i konkurrencesituationen, og se også gerne på hvordan jeres konkurrenter klarer sig på det pågældende marked. Find virksomhedsregnskaber på Ownr.dk for at blive klogere på dine konkurrenter, så du kan forberede dig bedst muligt inden i begynder jeres ekspedering.

Når du har overblikket over alle dine konkurrenter, kan det være en idé at kigge på deres udvikling, ikke kun for at se positionen for dine konkurrenter, men også for at se hvordan markedet bevæger sig generelt. Hvis der ikke er et marked for dit produkt, kan det blive svært.

 

Sæt dig ind i kulturen

En anden værdifuld del af processen, er at sætte dig godt ind i den kultur du skal ekspandere til. Hvordan er kundernes forbrugeradfærd? Hvilke værdier gør sig gældende? Og hvor vigtigt er det at være lokalt repræsenteret?

Hvis du f.eks. skal til Spanien, kan det være en god idé at være repræsenteret lokalt. I Spanien er der stort fokus på relationer, hvorfor det kan være vigtigt at være tæt på sine kunder. Vil du ikke ansætte personer fra Spanien til denne proces, kan det være fordelagtigt at arrangere spanskkursus til erhverv, så du kan sende nogle medarbejdere ned til opstarten, og dermed sikre dig at en ny afdeling kommer godt fra start.

Det kan gøre en afgørende forskel om du har sat dig godt ind i kulturel eller ej. Der findes utallige eksempler på virksomheder der ikke har tænkt over kulturelle forskelle, og dermed har lavet markedsføring der har ført til massive misforståelser.

 

Lav en strategi

Vigtigst af alt er det dog at lægge en plan/strategi for hvordan processen skal forløbe, og hvordan den nye afdeling skal se ud og operere. Vil man sætte en ’best practice’ standard fra hovedkontoret, eller vil man have en afdeling der, med guidelines, finder ud af hvordan det bedst fungerer i det specifikke land?

En ekspedering kan foregå på mange måder, det vigtigste er blot at sørge for at virksomheden arbejder i den samme retning, uanset hvor i verden man er. Der vil altid være fælles værdier, der skal samle organisationen og sørge for at der er en fælles retning.

Derfor er det vigtigt med en plan der sikrer dette, så ikke den spanske afdeling går i sin egen retning, og dermed ikke arbejder mod samme mål. Metoden til at nå de fælles mål kan afvige fra marked til marked, men så længe der er en plan for det, der går i tråd med din virksomheds overordnede politikker, er det godt.