Vælg en side

Der er meget man selv kan gøre for at skabe de bedte forudsætninger for et samarbejde og undgå konflikter. Her kan du læse mere om hvad der skal til, og hvordan I kan få et godt samarbejde. 

Fokuser på god kommunikation

Det er meget vigtigt at holde fokus på god og tydelig kommunikation, hvis I vil få jeres samarbejde til at fungere optimalt. God kommunikation er simpelthen nøglen til godt samarbejde, og kan sikre at I kan samarbejde helt uden konflikter der kan være potentielt ødelæggende for jeres virksomhed.

Det at sætte klare rammer for kommunikation og tidligt forebygge, hvis der er kilde til eventuelle problemer er alfa og omega når der kommer til god kommunikation. Hvis nogen har behov eller føler sig overset i samarbejdet, er dette noget de skal føle sig trygge nok til at italesætte – og det gør man udelukkende gennem et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er bygget på god kommunikation og tillid, og begge dele bør være tilstede i samarbejdsforholdet, hvis I for eksempel er flere samarbejdspartnere i et interessentskab.

En anden ting der kan gøre det nemmere for jer at samarbejde, er at oprette en interessentskabskontrakt. Dette er en kontrakt, der i stor grad definerer rammerne for samarbejdet, og som kan hjælpe jer på vej til at undgå konflikt og skabe et godt samarbejde.

Udarbejd en interessentskabskontrakt

Det er en god ide at udarbejde en interessentskabskontrakt, hvis man vil sikre godt samarbejde i et interessentskab. Kontrakten er selve grundlaget for godt samarbejde og definerer de rammer der foreligger for virksomheden og eventuelle konflikter. Når man benytter en advokat til udarbejdelse af interessentskabskontrakt, får man samtidig kortlagt potentielle juridiske faldgruber i samarbejdet og det er en god anledning til at få lavet en grundig forventningsafstemning mellem parterne. Det er nemlig sådan, at interessentskab ikke er omfattet af selskabsloven og dermed selv har fuld aftalefrihed og frihed til selv at bestemme hvordan virksomheden skal styres og drives.

I interessentskabskontrakten er det selvfølgelig relevant at definere hvad der skal ske, hvis nogen ønsker at træde ud af samarbejdet, og hvordan man skal agere i det tilfælde. Det er også en god ide at definere hvordan sygdom eller barsel skal afvikles i virksomheden og hvordan man løser eventuelle tvister i virksomheden. I kontrakten kan man også definere hvordan over- og underskud skal fordeles og ikke mindst, hvem der hæfter for hvad. I et interessentskab hæfter man i lighed med en enkeltmandsvirksomhed med sin privatøkonomi.